Isabella

Isabella external characteristics good performances, maximising space for ice cream display . Thanks to its double evaporator Isabella can display containers of 5l. Within a T shape and can also position 4,75l. Containers in a double row. This means optimisation of the display space and uniformity of the temperature distribution inside  the tank, also considering high humidity.

 

Isabella uiterlijke kenmerken goede prestaties, maximale ruimte voor ijs presentatie. Dankzij de dubbele verdamper kan er containers van 5 liter worden gebruikt. Met een T vorm kan er ook containers van 4,75 liter geplaatst worden in een dubbele rij. Dit betekent optimalisatie van de ruimte voor de weergave en een gelijke verdeling van de temperatuur in de tank, ook een hoge luchtvochtigheid.